Det finns inte någon särskild gravplats för de som haft en borgerlig begravning, utan man begravs liksom vid en kyrklig begravning på en vanlig kyrkogård. Alla i Sverige har rätt till en gravplats även om man inte är medlem i Svenska kyrkan men hellre vill begravas på borgerligt vis. Det går även att sprida askan på önskad plats men då måste man ansöka om detta i god tid i förväg och det finns en hel del regler att ta hänsyn till. Du som anhörig kan skicka in ansökan själv eller med hjälp av den begravningsbyrå du anlitat, de vet vilka dokument som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

Den borgerliga begravningsceremonin ger större frihet än en kyrklig begravning. Många väljer en klassisk kyrklig begravning även om den som gått bort inte har någon direkt kristen anknytning men man gör såklart som man själv vill. Att planera inför en begravning innebär stort ansvar och om man känner sig osäker på hur begravningen ska utformas så är det en fördel att ta hjälp från en begravningsbyrå. De hjälper dessutom till med andra delar av begravningen även om du valt en borgerlig ceremoni.