För att få hög försäljning via en webbplats krävs både många besökare och hög konvertering. En väg för att uppnå detta är att jobba med optimerade landningssidor. Genom att optimera tydligt mot Google skapas den större trafikmängden och genom att rikta sig mot en viss målgrupp ökar konverteringen. Vi visar ett tydligt exempel på hur en takläggare skulle kunna jobba.

Mot tjänsten – Ökar trafiken

En takläggare erbjuder generellt ett flertal olika tjänster till sina kunder. Det kan exempelvis vara takläggning, renovering och snöskottning. För att Google lättare ska kunna kategorisera de olika tjänsterna är det bäst att skapa en enskild sida mot just dessa tjänsterna. Det är delvis detta som menas med att skapa optimerade landningssidor.

Om företaget sedan köper Adwords-annonser mot ordet ”takläggare” eller ”snöskottning” kan dessa peka in mot korrekt tjänst. Därmed behöver inte besökarna leta vidare på webbplatsen för att hitta korrekt information.

Mot målgruppen – Ökar konverteringen

Takläggare kan vända sina tjänster mot privatpersoner eller företag, mot de som precis planerar att bygga ett eget hus eller de som ägt bostaden under lång tid. Beroende på målgrupp kan även landningssidan anpassas. Det kan handla om ålder, intresse, budget osv.

Ett exempel skulle kunna vara att en takläggare väljer att optimera en sida mot villaägare med större budget hem. Därmed kan annonser peka in mot denna landningssida och de mest långsiktigt ekonomiska alternativen presenteras. Detta istället för att fokusera på kortsiktiga reparationer.

Ökad försäljning

Målet med optimerade landningssidor är främst att öka försäljningen. En väg är att öka besöksantalet genom att optimera sidan mot Google och även jobba med konverteringen. Men man måste inte alltid arbeta med bägge dessa vägar. En takläggare som främst jobbar lokalt kan skapa lokala optimerade sidor som riktar sig mot vissa ortsnamn, vissa tjänster eller som en landningssida för en specifik kampanj.

Kräver förarbete

Första steget är alltid att genomföra ett grundligt förarbete för att därigenom veta vilka som är målgruppen och vilka ord som det är mest fördelaktigt att optimera mot. Generellt kan sökordsanalys svara på dessa frågor men även en allmän marknadsanalys. Sökordsanalysen svarar på sökmängd men inget om kundgrupp och vilka grupper som marknadsföringen ger bäst effekt mot.

Som takläggare är det tydligt att målgruppen inom privatpersoner är de som har villa eller fritidshus. Men samtidigt kan man kartlägga när vissa bostadsområden byggdes och därmed räkna ut ungefär när kommande takbyte eller eventuella takproblem bör uppstå.