En borgerlig begravningsceremoni kan hållas vart som helst. Önskar den avlidne att bli strödd i havet eller ska sista avskedet hållas hemma i trädgården? Det finns inga formella krav på hur platsen eller lokalen ska vara utformad vid en borgerlig begravning, utan det är fritt att själv välja vart man vill hålla till. Det finns även möjlighet att hålla ceremonin i kyrkans lokaler, ofta ett kapell, i anslutning till gravplatsen. Man kan då välja att plocka bort religiösa symboler och inslag som finns i lokalen.