Sprida askan efter begravning

För många är gravplatsen viktig och att ha en gravsten att besöka kan kännas tryggt för många anhöriga. Det finns dock dom som hellre ser att askan sprids i naturen, kanske på en viktig och betydande plats, istället för att ligga begravd på en kyrkogård. Har en anhörig till dig gått bort och lämnat en önskan om att bli strödd kan en begravningsbyrå hjälpa dig att ansöka om att få sprida askan på önskad plats.