Bli takläggare utan gymnasiekompetens

Finns det någon möjlighet att bli takläggare utan gymnasiekompetens? Ja det är möjligt, men det finns en hel del att tänka på.

Har du inte rätt gymnasiekompetens?

Om du gick ett gymnasieprogram med annan inriktning än Bygg- och anläggning kan du söka till olika yrkesutbildningar som till exempel takläggare inom Komvux eller fristående utbildningsanordnare. Då läser du enbart de yrkesämnen som krävs för att få ett yrkesbevis. Det brukar ta cirka 1 – 1.5 år. En stor del av utbildningstiden för snickare för köksrenovering malmö är förlagd ute på en arbetsplats, så du börjar skapa bra kontakter redan under studietiden.

Utbildning till takläggare för vuxna finns inte på alla orter i landet, men en studievägledare på Komvux eller en handläggare på Arbetsförmedlingen kan ta fram information om var utbildningen finns. Du måste med andra ord vara beredd att flytta till annan ort. I vissa fall anordnas utbildningen på distans vilket gör det lättare för dig om du inte kan byta bostadsort.

Utbildningen är också öppen för dig som gick Bygg- och anläggningsprogrammet, men valde till exempel inriktningen måleri eller anläggningsfordon. Då kallas den för en påbyggnadsutbildning och finns oftast inom Yrkeshögskolan. Kolla med Komvux de kan berätta om olika alternativ.

Continue Reading →

Har du inte gått gymnasiet eller har ofullständiga betyg?

Har du kommit fram till att du vill bli takläggare men saknar gymnasieutbildning finns det två olika vägar för dig att gå.

Inom Komvux finns alltid möjligheten att läsa kurser så att du får ett slutbetyg som motsvarar en gymnasieutbildning. Därefter är vägen öppen att söka olika utbildningar enligt beskrivningen i stycket ovan.

Vill du inte läsa på Komvux kan du alltid kontakta ett byggföretag och söka dit som lärling. Då går du parallellt med personer som har ett yrkesbevis och lär dig yrket den vägen. Lärlingslönen är ganska låg men det är ett sätt att få rätt kompetens. Var noga med att du får alla arbetstimmar registrerade. Det behöver du redovisa om du vill ansöka om yrkesbevis hos BYN (Byggnadsindustrins yrkesnämnd)

På www.byn.se hittar du all information du behöver för att anmäla ditt intresse. Det kostar ett par tusen kronor och du har ett år på dig att redovisa dina kunskaper inom yrket. Sedan är yrkesbeviset ditt.

Kan man arbeta som takläggare utan yrkesbevis?

Ja, det är fullt möjligt eftersom efterfrågan på utbildad personal är ganska stor. Risken med att arbeta utan yrkesbevis är att om marknaden blir mättad så prioriteras en person med yrkesbevis när det gäller nyanställningar.

 

Continue Reading →

Ansökan är ett krav

Man kan inte bara gå ut i naturen och sprida askan som man vill utan man måste först ansöka om att få göra det. Detta bör man göra i god tid före tillfället eftersom att handläggningstiden kan vara lång. Tillstånd ges om platsen anses vara lämplig och om alla dokument som krävs medföljer ansökan. En begravningsbyrå kan hjälpa dig med ansökan så att alla dokument som behövs kommer med.

Att sprida aska i vattnet
Precis som att sprida askan i en betydande skogsdunge kan man få sin aska spridd i vattnet, förutsatt att en ansökan har skickats in och blivit godkänd. Kanske har den avlidne en speciell relation till havet och önskar att få spridas där, eller kanske de anhöriga tycker det är en vacker sak att göra. För att sprida aska i vatten finns speciella urnor att använda sig av som löser upp sig efter ett par minuter i vattnet. På så vis riskerar inte askan att fångas upp av vinden och blåsa omkring i luften, utan släpps ut i vattnet när urnan löst upp sig.

Ceremonin
Det går att hålla själva begravningsceremonin i direkt anslutning där askan är tänkt att spridas. Du kan som anhörig planera begravningen och spridningen av askan på vanligt vis tillsammans med en begravningsbyrå. Det går även att hålla ceremonin innan på traditionellt vis, för att sedan sprida askan tillsammans med de närmast anhöriga på plats eller om man önskar ha det på något annat vis.

Det viktigaste när man planerar att sprida askan efter en anhörig är att man har ansökt om tillstånd och fått det godkänt innan man genomför spridningen. Ska man sprida askan i havet kan det vara en fördel att välja en urna som löser upp sig i vattnet. Att välja urna och andra detaljer och information kring spridningen av askan kan man få av en begravningsbyrå. Det går även bra att ansöka och planera själv men det kan vara bra att få professionell hjälp så att allt blir rätt.

Continue Reading →

Sprida askan efter begravning

För många är gravplatsen viktig och att ha en gravsten att besöka kan kännas tryggt för många anhöriga. Det finns dock dom som hellre ser att askan sprids i naturen, kanske på en viktig och betydande plats, istället för att ligga begravd på en kyrkogård. Har en anhörig till dig gått bort och lämnat en önskan om att bli strödd kan en begravningsbyrå hjälpa dig att ansöka om att få sprida askan på önskad plats.

Continue Reading →