Ansökan är ett krav

Man kan inte bara gå ut i naturen och sprida askan som man vill utan man måste först ansöka om att få göra det. Detta bör man göra i god tid före tillfället eftersom att handläggningstiden kan vara lång. Tillstånd ges om platsen anses vara lämplig och om alla dokument som krävs medföljer ansökan. En begravningsbyrå kan hjälpa dig med ansökan så att alla dokument som behövs kommer med.

Att sprida aska i vattnet
Precis som att sprida askan i en betydande skogsdunge kan man få sin aska spridd i vattnet, förutsatt att en ansökan har skickats in och blivit godkänd. Kanske har den avlidne en speciell relation till havet och önskar att få spridas där, eller kanske de anhöriga tycker det är en vacker sak att göra. För att sprida aska i vatten finns speciella urnor att använda sig av som löser upp sig efter ett par minuter i vattnet. På så vis riskerar inte askan att fångas upp av vinden och blåsa omkring i luften, utan släpps ut i vattnet när urnan löst upp sig.

Ceremonin
Det går att hålla själva begravningsceremonin i direkt anslutning där askan är tänkt att spridas. Du kan som anhörig planera begravningen och spridningen av askan på vanligt vis tillsammans med en begravningsbyrå. Det går även att hålla ceremonin innan på traditionellt vis, för att sedan sprida askan tillsammans med de närmast anhöriga på plats eller om man önskar ha det på något annat vis.

Det viktigaste när man planerar att sprida askan efter en anhörig är att man har ansökt om tillstånd och fått det godkänt innan man genomför spridningen. Ska man sprida askan i havet kan det vara en fördel att välja en urna som löser upp sig i vattnet. Att välja urna och andra detaljer och information kring spridningen av askan kan man få av en begravningsbyrå. Det går även bra att ansöka och planera själv men det kan vara bra att få professionell hjälp så att allt blir rätt.